Retinopatia – nieproszony dodatek do cukrzycy

Jeśli zauważysz u siebie nawracające pogorszenie widzenia, zamazania, widzenie podwójne, trudności w dostrzeganiu szczegółów obrazu to znak, że możesz cierpieć na retinopatię. Jest to szereg zmian w siatkówce zaistniałych na skutek uszkodzeń drobnych naczyń dostarczających krew, a więc odżywiających siatkówkę oka. 

Niestety cukrzyca jest jedną z wiodących przyczyn utraty widzenia i choroby oczu to najczęstsze powikłania cukrzycowe. Obok tytułowej retinopatii, cukrzyca może wywołać także zaćmę bądź jaskrę.

Lata praktyki 

Zagrożenie retinopatią jest związane z latami zmagania się z chorobą. Im dłużej chorujesz na cukrzycę, tym większe ryzyko zachorowania na retinopatię. Za współwinnych pogorszenia kondycji oczu uznaje się nadciśnienie tętnicze, złe wyrównanie metaboliczne cukrzycy, hioperlipidemię (czyli zaburzenia metaboliczne objawiające się podwyższonym poziomem cholesterolu i trójglicerydów) czy niewydolność nerek. Lekarze za taki stan rzeczy oskarżają ponadto nadwagę, zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy, a także okres pokwitania i ciążę.

Stadia retinopatii

Wyróżnia się wczesne stadium retinopatii, zwane retinopatią nieproliferacyjną oraz stadium bardziej zaawansowane, czyli retinopatię proliferacyjną. Przejście od wczesnego do zaawansowanego stadium jest procesem przewidywalnym i etapowym. Początkowa faza pogarszania się wzroku ma przebieg łagodny objawiający się, np. obrzękiem siatkówki, następnie przechodzi w stadium umiarkowany, na ciężkim kończąc. Pierwsze dostrzegalne zmiany w obrębie oka objawiają się mikrotętniakami, krwotoczkami śródsiatkówkowymi oraz wysiękami z oka. Krytycznym stadium retinopatii jest krwotok przedsiatkówkowy lub krwotok do ciała szklistego, które wystąpić może już na skutek gwałtownych ruchów gałek ocznych w trakcie fazy snu zwanej REM. Równie częstym powikłaniem retinopatii może być odklejenie się siatkówki. Ostatecznym stadium jest utrata wzroku.

Formy leczenia

Nie istnieje obecnie skuteczna metoda leczenia retinopatii cukrzycowej. Najczęściej stosowaną jest laseroterapia, jeśli nie jest jednak możliwa – swoje zastosowanie znajduje chirurgia. Przeprowadza się wówczas zabieg zwany witrektomią, który polega na wycięciu uszkodzonego zmętniałego ciała szklistego (czyli galaretowatej substancji wypełniającej gałkę oczną) i zastąpienie go przezroczystym ciałem sztucznym. Wyjściem z sytuacji, czy raczej niedopuszczeniem do retinopatii, jest regularne badanie oczu (przynajmniej raz w roku) z dokładną analizą stanu siatkówki. Badanie dna pozwala oka wykryć chorobę odpowiednio wcześnie. W leczeniu retinopatii cukrzycowej podaje się ponadto leki uszczelniające naczynia krwionośne zwierające rutynę. Stosuje się także cyklonaminę, której zadaniem jest wchłanianie wylewów.