Mój przyjaciel glukometr

W procesie leczenia zdiagnozowanej cukrzycy samodzielna kontrola poziomu glukozy we krwi jest jedną z podstaw skutecznego leczenia choroby. Samokontrola glikemii i umiejętne reagowanie pacjenta na niedobory i nadmiary cukru pozwalają na wyrównywanie cukrzycy do prawidłowego poziomu. W ten sposób ograniczamy ryzyko wystąpienia zarówno ostrych, jak i przewlekłych powikłań cukrzycy. Aby im zapobiec, należy dokonywać samodzielnych pomiarów. Temu właśnie służą glukometry. Jak dokonać wyboru właściwego urządzenia?

Glukometry to niewielkie urządzenia służące samodzielnym pomiarom poziomów glukozy we krwi. Pacjenci ze zdiagnozowaną cukrzycą mają indywidualne potrzeby, więc odpowiedni wybór przyrządu nie powinien być przypadkowy. Każdy pacjent prowadzi indywidualny tryb życia i w związku z tym ma specyficzne potrzeby. W naszym zestawieniu znajdziecie informacje na temat dostępnych na rynku glukometrów oraz wskazówki, które mogą być pomocne przy doborze odpowiedniego sprzętu.

Jak działa glukometr?

Oferta mierników służących do badania poziomu stężenia glukozy we krwi jest bardzo rozbudowana. Mimo tego, wszystkie dostępne urządzenia łączy wspólna zasada ich funkcjonowania. Glukometry są urządzeniami, które mierzą poziom cukru na podstawie próbki krwi włośniczkowej i podają wyniki w mg/dl lub mmol/l. Po naniesieniu niewielkiej ilości krwi na pasek urządzenia dochodzi do reakcji chemicznej między zawartym cukrem, a odczynnikiem z paska miernika. W wyniku zachodzącej reakcji otrzymujemy oznaczony wynik, który wyświetla się jako komunikat na ekranie urządzenia. Na wspólnej zasadzie działania kończą się podobieństwa, ponieważ poszczególne modele aparatów znacząco różnią się między sobą funkcjonalnością i użytecznością.

Jak wybrać właściwie?

Dobierając glukometr dla pacjenta, warto kierować się jego rodzajem oraz dostępnością i ceną pasków diagnostycznych. Łatwiejsze w użytkowaniu są paski, które samoczynnie zassysają odpowiednią ilość krwi. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, aby nie ponosić strat testów, które mogą być spowodowane np. zbyt małą ilością krwi wprowadzonej na próbkę.

Nie bez znaczenia jest dobór glukometru o dogodnym dla nas sposobie pomiaru. Jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymać czystości aparatu ze względu na prowadzony tryb życia, warto zdecydować się na wybór sprzętu, który działa na zasadzie biosensorycznej. Technologia biosensoryczna jest metodą pomiarową, która wykorzystuje reakcję utleniania glukozy. W tradycyjnej metodzie fotometrycznej, stosowanej w większości glukometrów, cukier reaguje z enzymem na pasku, który uzyskuje odpowiednią barwę (natężenie zależne od stężenia glukozy). Dlatego też, w przypadku urządzeń tradycyjnych bezwzględnie wymaga się utrzymywanie aparatu w czystości. Jakiekolwiek zabrudzenie urządzenia mogą skutkować fałszywymi oznaczeniami.

W aparatach, w których zastosowano metodę biosensoryczną, nie występuje obarczenie tą cechą, ponieważ nie posiadają one elementu optycznego. Każdy pasek takiego miernika wyposażony jest we wbudowane elektrody. Po nałożeniu krwi na pasek zachodzi reakcja chemiczna, która powoduje powstanie prądu elektrycznego. Aparat mierząc natężenie prądu (proporcjonalne do stężenia glukozy) podaje wartość stężenia cukru we krwi.

Glukometr dla wymagających

Dla pacjentów bardziej wymagających, czyli dla tych, którzy potrzebują urządzenia umożliwiającego im szczegółową analizę stanu zdrowia, zaleca się te glukometry, które mają większą pamięć zadaniową. Możliwość zapisania większej liczby wyników w urządzeniu, pozwala na dokładniejszą kontrolę glikemii przez diabetologa. Pojemność pamięci glukometrów na ogół mieści się w szerokim przedziale od 10 do 2 tys. wyników pomiarów. Niektóre z dostępnych na rynku glukometrów nie posiadają tak rozbudowanych możliwości gromadzenia danych. Przy dokonywaniu zakupu warto na to zwrócić uwagę.

Oprócz wielkości pamięci i towarzyszącej jej liczbie wyników pomiarów, niezmiernie istotna jest użyteczność danych, która pozwoli na prawidłową interpretację wartości glikemii. Aby móc w pełni tego dokonać nie wystarczy znać tylko wyniku pomiaru. Trzeba wiedzieć kiedy został wykonany. Powinniśmy mieć na uwadze, aby nasz glukometr posiadał opcję odczytania daty oraz godziny wykonywania pomiaru. Równie istotne są funkcje automatycznego wyliczania średniej ze wszystkich wyników pomiarów oraz oznaczanie glikemii przed i po posiłkowej.


Glukometr dla opornych

Miarą postępu technologicznego wchodzących na rynek glukometrów jest rozwijanie funkcji pobierania krwi z alternatywnych miejsc nakłucia. Możliwość ta jest szczególnie istotna dla osób, które mają opory przed nakłuwaniem opuszka palca. Niezależnie od tego należy pamiętać o wszystkich zasadach, które są niezbędne dla uzyskania prawidłowego wyniku pomiaru. Część oferowanych glukometrów umożliwia wykonywanie bezpiecznych i wygodnych pomiarów, dzięki funkcjom automatycznego zasysania próbek krwi na pasek testowy. Nie bez znaczenia jest też ilość krwi potrzebna do prawidłowego pomiaru.W nowszych wersjach mierników do testu glikemii wymagana ilość krwi do wykonaniu testu jest zmniejszona. Co raz częściej możemy zaopatrzyć się w sprzęt, w którym do prawidłowego badania potrzeba jeszcze mniejszych kropli krwi, niż w tradycyjnych aparatach (0,7 µl).

Glukometr dla delikatnych

Szpitalne i lekarskie tradycyjne sposoby mierzenia poziomu cukru polegają na nakłuwaniu opuszka palca u dłoni za pomocą sterylnej igły i naniesienia krwi na pasek testowy glukometru. Tak dokonywane pomiary są w miarę tanie, lecz bardzo uciążliwe. Szczególnie nieprzyjemne są dla pacjentów, ponieważ ukłucie może być bolesne jeśli, dokonuje się głębokiego lub długotrwałego nakłucia. Równie nieprzyjemne są próby glukozowe dokonywane za pomocą grubej igły. Niewielkie ilości krwi i mniejsze krople potrzebne do badania w nowszych modelach glukometrów sprawiają, że wykonywane nakłucia są płytsze i mniej bolesne dla pacjentów. Wybierając właściwe urządzenie warto kierować się własnym komfortem. W tym miejscu należy również wspomnieć o czytelności i wielkości wyświetlacza aparatu, które nie są nie bez znaczenia.

Mimo wszystko, wciąż przy wyborze glukometru dużo osób kieruje się głównie aspektem ekonomicznym. Bardzo często, szczególnie w okresach przedświątecznych warto pytać o specjalne, promocyjne ceny aparatów. Trzeba również pamiętać o programach bezpłatnej wymiany starych glukometrów (dowolnej firmy) na nowe. Przeważnie nowe urządzenie nie powinno kosztować więcej niż 100 zł. Najpopularniejsze modele są do kupienia w aptekach w cenie kilkudziesięciu złotych.